« Biden Comes To Moscow | Main | Muddled Thinking, Muddled Results »

03/22/2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Det samme tid, i de neste 10 årene, sponsing avgift vil være den årlige rate på 10% økning hvert år. Som et resultat, vil Nike sponsing totale kostnadene på mer enn 200 millioner amerikanske dollar.

The comments to this entry are closed.