« Was It Legal? | Main | The Pursuit of Perfect Health Comes at a Price - Your Dignity »

05/08/2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

I tillegg til å øke ad utgifter for å stimulere salget, for å redusere utgifter, men også ikke mindre hardt. Et tydelig eksempel er Nike skritt for å lukke innenlandske fabrikker for å kutte kostnadene for OEM.

The comments to this entry are closed.